Nieuwsberichten

Service & Garantie

Service en garantie op de LevelSpy.

 

De fabrikant geeft op dit product 1 jaar garantie. Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten.
Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend product, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld (u kunt deze hier als pdf downloaden) .
Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.
Stuur in geval van storing het defecte apparaat en een beschrijving van de storing ongefrankeerd op naar:

VRM
Antwoordnummer 1365
7300 VB Apeldoorn

 

<<terug

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl