Nieuwsberichten

Idee

Het huidige pakket van eisen waaraan meetgegevens moeten voldoen vroeg om een revolutionaire wijziging ten opzichte van alle tot op heden gebruikte meetmethodes. Nauwkeurigheid, snelheid en zuiverheid van de meetresultaten zijn hierin de kernbegrippen.

Tot dit inzicht kwam VRM al in 2006. Om uiteindelijk tot exploitatie van dit basisidee over te gaan is er een ruime periode verstreken waarin oplossingen gevonden werden voor vaak complexe probleemstellingen.

ontwikkeling>>

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl