Nieuwsberichten

Realisatie

Om het finale ontwerp om te zetten in een tastbaar resultaat hebben wij dit ondergebracht bij een externe partij. Aan de hand van de door VRM opgestelde richtlijnen, specificaties en allerhoogste kwaliteitseisen wordt de LevelSpy geproduceerd. Eindcontrole van het product en daadwerkelijke uitlevering vinden plaats vanuit Apeldoorn waarbij VRM volgens de hiervoor opgestelde protocollen werkt met als doel enkel en alleen een correct werkend en betrouwbaar meetapparaat af te leveren.

Met de introductie van de LevelSpy is VRM in staat gebleken om aanvang 2010 per direct de nieuwe standaard voor waterniveaumeting te introduceren!

Wij zijn zonder meer trots op ons product.

<<ontwikkeling

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl