Nieuwsberichten

Ontwikkeling

Daar waar de voortschrijdende techniek mogelijkheden schept voor verbeteringen, maakt de ontwikkelingsafdeling van VRM daar slim gebruik van. VRM is bij de totstandkoming van de LevelSpy niet over één nacht ijs gegaan. Meerdere prototypes passeerden de testtafels en diverse software implementaties werden op een juiste toepassing en werking beoordeeld. De specialistische kennis en techniek betrokken wij van externen.
Maar zowel het idee als de uitvoering ervan en alle in de LevelSpy samengebrachte gebruikerservaringen werden door VRM gebundeld en omgezet in daden.

Uiteindelijk kon de LevelSpy door ons definitief goedgekeurd te worden. Hierbij was van essentieel en doorslaggevend belang dat de specificaties binnen de richtlijnen van onze kwaliteitsborgingeisen moest vallen.

U mag van ons aannemen dat het een intensief en allesbehalve eenvoudig traject geweest is.
Na een lange voorbereiding is de LevelSpy uiteindelijk in januari 2010 geboren.
Er mag gerust gesproken worden van een doorbraak in de evolutie van meettechnieken.

<<idee  | realisatie>>

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl