Nieuwsberichten

FAQ9

Ik kan mijn LevelSpy niet goed plaatsen op de peilbuis. Hoe kan ik nu toch correct meten?

 

Om een correcte werking te verkrijgen dient de LevelSpy altijd loodrecht op de rand van de filterbuis geplaatst te worden. In voorkomende gevallen kan het zijn dat bijvoorbeeld de filter schuin is afgezaagd of dat deze te diep in een beschermkoker verzonken is. Wij adviseren u altijd onderstaande aanbevelingen te volgen.

Zorg bij de afwerking van uw peilfilter altijd voor:

  • een goede toegankelijkheid tot en in de straatpot
  • dat er zich geen obstakels zoals vuil, stenen etc. in de straatpot bevinden
  • dat de peilbuis vlak (haaks) is afgezaagd en is afgewerkt met een eindsetje of afdekkapje,
  • er voldoende vrije ruimte rondom de peilbuis is zodat de LevelSpy goed gecentreerd op de peilbuis geplaatst kan worden

Voor die gevallen waarbij een filterbuis te diep in een beschermkoker zit is een los verlengstuk buis een handig hulpmiddel. (de meetwaarde dient in dat geval wel verminderd te worden met de lengte van het hulpstuk)

In het geval u van doen heeft met een schuin afgezaagde peilbuis biedt het plaatsen van een eindsetje de uitkomst.

 

<<terug | verder>>

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl