Nieuwsberichten

FAQ3

 Moet de LevelSpy periodiek gekalibreerd worden?

Het meetapparaat is softwarematig zodanig samengesteld dat deze niet door de gebruiker te kalibreren is. De LevelSpy wordt pas geleverd nadat deze kritisch gecontroleerd is op alle onderdelen, inclusief de softwarematige programmering. Mocht er zich toch enig defect manifesteren binnen de garantietermijn kunt u de LevelSpy kosteloos aan ons retourneren ter beoordeling / reparatie, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

<<terug | verder>>

Bezoekadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

T +31 (0)55 - 533 54 66
Postadres VRM
Oude Apeldoornseweg 36
NL-7333 NS Apeldoorn

E info@vrm.nl